Tải Công văn 16/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế về tiền sử dụng đất khi đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá bán nhà ở tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 16/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế về tiền sử dụng đất khi đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá bán nhà ở tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 16/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 19/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 16/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 16/BXD-QLN năm 2014 trả lời Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế về tiền sử dụng đất khi đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá bán nhà ở tái định cư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 16/BXD-QLN
V/v: Trả lời Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế.

Hà Nội, ngày
19 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 90/SXD-QLN&TTBĐS ngày
24/01/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn về tiền sử dụng
đất khi đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và
giá bán nhà ở tái định cư quy định tại Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày
25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật về phát triển và quản
lý nhà ở tái định cư thì khi bán nhà ở tái định cư kể cả trường hợp các hộ gia
đình, cá nhân được cấp có thẩm quyền quyết định giao đất đã xây dựng công trình
hạ tầng kỹ thuật để làm nhà ở thì các hộ gia đình, cá nhân này phải nộp tiền sử
dụng đất (theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định số
84/2014/NĐ-CP).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở
Xây dựng tỉnh Thừa Thiên – Huế nghiên cứu, thực hiện bảo đảm các quy định của
pháp luật hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
– Lưu VP, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *