Tải Công văn 158/BXD-QLN tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 158/BXD-QLN tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 158/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 28/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 158/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 158/BXD-QLN tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 158/BXD-QLN
V/v: Tổng kết thi hành Luật Kinh doanh bất động
sản năm 2006.

Hà Nội, ngày
28 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày
17/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo
các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ
Quốc hội khóa XIII, trong đó giao nhiệm vụ cho Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo Dự
án Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi (thuộc Chương trình chính thức của Quốc
hội).

Để việc xây dựng Dự án Luật đạt chất lượng cao
trình Quốc hội khóa XIII, Bộ Xây dựng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương triển khai thực hiện tổng kết việc thi hành Luật Kinh doanh bất động
sản năm 2006 tại địa phương và lập báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Xây dựng (theo
địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) trước ngày 28/03/2013.

Báo cáo tổng kết thi hành gồm các nội dung
sau:

1. Đánh giá tác động của Luật Kinh doanh bất động
sản năm 2006 từ khi Luật có hiệu lực thi hành (01/01/2007) đối với sự phát triển
kinh tế-xã hội của địa phương nói chung và sự phát triển của thị trường bất động
sản nói riêng.

2. Những bất cập, vướng mắc khi triển khai áp dụng
các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 trên thực tế.

3. Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật
Kinh doanh bất động sản năm 2006.

(Mọi thông tin liên hệ: Đ/c Phạm Thị Thu Hà,
số ĐT: 043 9741244/0915254517;

Email: tranthuhoaibxd@gmail.com)

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *