Tải Công văn 155/BXD-QLN báo cáo tình hình sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 155/BXD-QLN báo cáo tình hình sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 155/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 28/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 155/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 155/BXD-QLN báo cáo tình hình sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 155/BXD-QLN
V/v
báo cáo tình hình sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn TPCP.

Hà Nội, ngày 28 tháng
01 năm 2013

 

Kính gửi:

– Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương
– Bộ Quốc phòng
– Bộ Công an

 

Ngày 19/10/2012, Bộ Xây dựng đã có
văn bản số 1830/BXD-QLN yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình triển khai các dự
án nhà ở cho sinh viên được đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Theo đó, đối
với các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, Bộ Xây dựng yêu cầu các
đơn vị cáo cụ thể về tình hình sử dụng nhà ở sinh viên sau khi hoàn thành đầu
tư xây dựng, đặc biệt là tỷ lệ giữa số sinh viên đã được bố trí vào ở so với
tổng số sinh viên tính theo suất đầu tư bình quân tối thiểu là 4m2/sinh
viên. Tuy nhiên, qua tổng hợp Bộ Xây dựng nhận thấy các báo cáo chưa thể hiện
được hiệu suất sử dụng nhà ở sinh viên của các đơn vị.

Ngày 23/01/2013, tại cuộc họp giữa Đoàn Giám sát – Ủy
ban Thường vụ Quốc hội với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan về việc thi
hành Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái
phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006 – 2012, Đoàn Giám
sát yêu cầu cần làm rõ hiệu suất sử dụng nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn
vốn trái phiếu Chính phủ.

Thực hiện yêu cầu của Đoàn Giám sát, Bộ Xây dựng đề
nghị UBND cấp tỉnh và các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương chỉ đạo các đơn
vị trực thuộc tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng nhà ở sinh viên đã được hoàn
thành bàn giao (theo biểu mẫu đính kèm văn bản này) và gửi về Bộ Xây dựng trước
ngày 08/02/2013. Trong thời gian tới, Đoàn Giám sát – Ủy ban Thường vụ Quốc hội
(có sự tham gia của các Bộ, ngành) sẽ kiểm tra thực tế tại các đơn vị.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công an quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng
khẩn trương thực hiện báo cáo nêu trên để Bộ Xây dựng kịp thời gian báo cáo
Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

(Mọi chi tiết xin liên hệ: Cục Quản lý nhà và thị
trường bất động sản – Bộ Xây dựng,
37 Lê Đại Hành – Hà Nội, điện thoại 04.39746477, fax
04.38215208, email: nguyenthanhtrung0211@gmail.com)./.

 

 

Nơi nhận:

Như­ trên (28 địa phương);
– BT. Trịnh Đình Dũng (để B/C);
– Sở Xây dựng 28 tỉnh, TP trực thuộc TW (để biết);
– L­ưu: VT, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *