Tải Công văn 1531/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1531/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1531/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1531/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1531/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1531/BXD-KTXD
V/v thực
hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 7
năm 2015

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được văn
bản số 251/PVNC-KTKT ngày 10/07/2015 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
về thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được
ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ pháp lý
cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp
đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp
dụng cho hợp đồng.

3. Theo quy định tại
Khoản 11.1 Điều 11 Hợp đồng số 14/VQPP-PVNC/07-2009/VA1 thì giá hợp đồng được
điều chỉnh trong các trường hợp: “Bổ sung công việc ngoài phạm vi quy định tại
Hợp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi các chế độ, chính sách lớn có liên quan.
Giá điều chỉnh sẽ được các bên thống nhất và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét,
quyết định.”

Với nội dung nêu tại mục
1, mục 2 và mục 3 nêu trên thì việc điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu theo
các Nghị định của Chính phủ và các công văn hướng dẫn điều chỉnh của UBND tỉnh
Hà Tĩnh (phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động
của địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy
định) tương ứng từng thời kỳ, trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm
bảo quyền lợi người lao động và các quy định trong hợp đồng là phù hợp.

Tổng công ty xây lắp Dầu
khí Nghệ An căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi
Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *