Tải Công văn 1516/BXD-KTXD năm 2015 về phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1516/BXD-KTXD năm 2015 về phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1516/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 13/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1516/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1516/BXD-KTXD năm 2015 về phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1516/BXD-KTXD
V/v phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp
sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ
Xây dựng.

Hà Nội, ngày 13
tháng 7 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần quản lý và xây dựng
giao thông thủy bộ Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận
được văn bản số 140/CTGTTB.KHVT ngày 09/6/2015 của Công ty cổ phần quản lý và
xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An về phân loại nhóm lương nhân công trực tiếp
sản xuất xây dựng quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ
Xây dựng về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư
xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các quy định và
hướng dẫn về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
trước ngày Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng có hiệu lực
áp dụng sẽ không còn hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015.

Việc áp dụng nhóm
tiền lương phải thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 2 công bố kèm theo Thông
tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015. Căn cứ các công việc được nêu tại Thông tư
số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành
Định mức kinh tế – kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa và Quyết định số
3409/QĐ-BGTVT ngày 08/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì:

Nhóm nhân công
thuộc nhóm 1: Những công tác hoàn thiện: Bảo dưỡng, sơn mầu phao trụ, cột báo
hiệu, đúc rùa bê tông cốt thép; Sản xuất xích phao, ma ní, Bảo dưỡng vỏ tàu
thép các loại; Cắt cỏ, Phát quang cây cỏ bằng thủ công; Sơn biển báo, cột biển
báo và cột khác (thép, bê tông).

Những công việc
khác còn lại thuộc nhóm 2.

 Công ty cổ
phần quản lý và xây dựng giao thông thủy bộ Nghệ An căn cứ ý kiến trên để tổ chức
thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Thang 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *