Tải Công văn 15/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn 16/CV-CIRI đề nghị hướng dẫn quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 15/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn 16/CV-CIRI đề nghị hướng dẫn quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 15/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 14/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 15/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 15/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn 16/CV-CIRI đề nghị hướng dẫn quy định của Nghị định 71/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 15/BXD-QLN
V/v: Trả lời công văn số 16/CV-CIRI ngày
13/02/2014 của Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất

Hà Nội, ngày 14
tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:
Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 16/CV-CIRI đề ngày
13/02/2014 của Công ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất đề nghị hướng dẫn
quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
. Sau khi nghiên cứu,
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các căn hộ được xây dựng theo
tiêu chuẩn thiết kế nhà ở thương mại quy định tại Điều 40 của
Luật Nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở (kể cả dự án đầu tư xây dựng
công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp) để bán, cho thuê theo nhu cầu và cơ chế
thị trường nhằm phục vụ vào mục đích để ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân
thì các căn hộ này là nhà ở thương mại.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về
xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP để Công
ty Cổ phần Quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
– Lưu:
VT, QLN (2b);

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *