Tải Công văn 1454/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1454/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1454/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 30/03/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1454/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1454/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2021 về tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1454/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v tăng cường chấn chỉnh công tác qun lý nhà nước về giá đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian gần đây qua công tác ch đạo điều hành và nắm bắt các thông tin của các cơ quan thông tấn báo chí, giá đất ở một số địa phương, một số khu vực tăng lên một cách đột biến gây nên hiện tượng sốt ảo làm ảnh hưng đến điều hành phát triển kinh tế – xã hội và việc triển khai các dự án đầu tư.

Đ chấn chỉnh tình trạng nêu trên đảm bo môi trường đầu tư, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành có liên quan thực hiện những nội dung sau đây:

1. Tăng cường quản lý chặt ch các dự án bất động sản, nhất là bất động sn hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

2. Công b công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch đ người dân tiếp cận các thông tin chính thống, không bị nhiu thông tin, đ tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính và có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch s dụng đất được phê duyệt.

3. Thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản. Quản lý chặt chẽ, bảo đm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất. X lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

4. Có kế hoạch chủ động điều tiết qu đất ra thị trường thông qua việc tạo qu đất sạch đ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản… thông tin kịp thời về quy hoạch ca địa phương để người dân hiểu và thực hiện, tránh bị lợi dụng, trục lợi.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 5 năm 2021.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (đ
báo cáo);
– Sở TNMT các t
nh, thành phố;
– Lưu: VT, TCQLĐĐ(CKTPT
QĐ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG

Minh Ngân

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *