Tải Công văn 1420/BXD-KTXD năm 2015 về định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1420/BXD-KTXD năm 2015 về định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1420/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1420/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1420/BXD-KTXD năm 2015 về định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1420/BXD-KTXD
V/v: định mức dự toán
công tác thi công cọc cát đầm D700 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải
Phòng.

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 8927/BGTVT-CQLXD ngày 23/7/2014
của Bộ Giao thông vận tải về định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm
D700 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010
của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì
chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định
mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức điều chỉnh đối với những định mức
đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp thi công, điều kiện thi công,
yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định
mức đã được công bố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử
dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình.

Công tác thi công cọc cát đầm D700 xử lý nền đất yếu theo
công nghệ Hàn Quốc nêu tại công văn số 8927/BGTVT-CQLXD chưa được công bố trong
hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình của Nhà nước, vì vậy việc xây dựng
định mức cho công tác này phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình là
cần thiết.

Công tác thi công cọc cát đầm D700 xử lý nền đất yếu theo
công nghệ Hàn Quốc được chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn căn cứ biện pháp thi công,
điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình để xác định định mức là phù
hợp với quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD. Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ
Giao thông vận tải đưa vào áp dụng định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm
D700 xử lý nền đất yếu của Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng như phụ
lục kèm theo văn bản này.

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Giao thông vận
tải chỉ đạo chủ đầu tư các công trình thi công cọc cát đầm D700 xử lý nền đất yếu
theo công nghệ Hàn Quốc rà soát các hao phí định mức. Trường hợp phát hiện các
hao phí chưa phù hợp thì chủ đầu tư báo cáo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng
để nghiên cứu giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT PT hạ tầng và ĐT tài chính VN;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC

Kèm theo văn bản số 1420/BXD-KTXD
ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN

CÔNG TÁC THI CÔNG CỌC CÁT ĐẦM D700 XỬ
LÝ NỀN ĐẤT YẾU THEO CÔNG NGHỆ HÀN QUỐC

DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI – HẢI
PHÒNG

Thành phần công việc: Chuẩn bị mặt bằng, máy móc thiết bị. Đưa máy vào vị trí
thi công, giữ ống vách thẳng đứng, đóng ống vách, đổ cát vào ống vách, thi công
theo đúng quy trình. Hoàn thiện đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m

Công tác xây dựng

Thành phần hao phí

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

 

Vật
liệu

 

 

 

Công
tác thi công cọc cát đầm D700

Cát

m3

0,462

 

Vật
liệu khác

%

2

 

 

 

 

 

Nhân
công 4/7

Công

0,0285

 

 

 

 

 

 

 

Máy
thi công

 

 

 

 

Cần
cẩu bánh xích 70T

Ca

0,0036

 

 

Búa
rung 90KW

Ca

0,0036

 

 

Máy
phát điện 350KW

Ca

0,0036

 

 

Máy
nén khí 17m3/phút (động cơ điện)

Ca

0,0036

 

 

Máy
xúc lật 1,34m3

Ca

0,0036

 

 

Máy
khác

%

10

 

 

 

 

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *