Tải Công văn 141/BXD-QLN năm 2017 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 141/BXD-QLN năm 2017 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 141/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 19/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 141/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 141/BXD-QLN năm 2017 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 141/BXD-QLN
V/v: bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Hà Nội, ngày
19 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 5574/SXD-QLN&CS
ngày 26/4/2017 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn việc bán
nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí
Minh thì các căn nhà phụ trong các khu nhà chung cư nêu tại công văn số 5574/SXD-QLN&CS
đã được bố trí cho các hộ dân để ở (đa số được bố trí từ sau năm 1975). Hiện
nay các hộ đang sử dụng độc lập, khép kín và cũng đã được Nhà nước ký hợp đồng
thuê để ở theo quy định về cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Như vậy,
các trường hợp nêu trên cũng thuộc diện được giải quyết theo quy định tại Nghị
định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; nếu các hộ gia đình đang thuê có nhu cầu
mua nhà ở này thì Sở Xây dựng căn cứ vào Nghị định số 99/2015/NĐ-CP để xem xét,
giải quyết theo quy định.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng về công văn
số 5574/SXD-QLN&CS, đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện
theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Trọng Ninh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *