Tải Công văn 140/BXD-QLN năm 2017 hướng dẫn việc bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng và việc tính số tầng trong dự án nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 140/BXD-QLN năm 2017 hướng dẫn việc bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng và việc tính số tầng trong dự án nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 140/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 19/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 140/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 140/BXD-QLN năm 2017 hướng dẫn việc bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng và việc tính số tầng trong dự án nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 140/BXD-QLN
V/v: hướng dẫn việc bố trí nhà sinh hoạt cộng
đồng và việc tính số tầng trong dự án nhà chung cư.

Hà Nội, ngày 19
tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi:
Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2016-2017/CV-ĐT
ngày 05/5/2017 của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố đề nghị hướng dẫn về việc
bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng và tính số tầng trong dự án nhà chung cư. Sau
khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Khoản 10 Điều 80 Nghị định số
99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số Điều của Luật Nhà ở quy định việc xử lý chuyển tiếp đối với việc
phát triển và quản lý nhà ở như sau:

Ktừ ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành, các nhà chung cư (bao gồm cả
nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và sử dụng vào các mục đích khác)
được xây dựng phải bố trí nhà sinh hoạt cộng
đ
ồng
theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định
.”

2. Trong khi chờ Quy chuẩn quốc gia về nhà chung
cư được ban hành đưa vào áp dụng, việc bố trí, thiết kế không gian sinh hoạt cộng
đồng và tính số tầng trong dự án nhà chung cư, công ty có thể áp dụng theo hướng:

2.1. Về nhà sinh hoạt cộng đồng:

Đối với mỗi khối nhà chung cư, chỉ tiêu diện
tích sử dụng tối thiểu bằng 0,8 m2/căn hộ; trường hợp có nhiều khối
nhà trong cùng dự án xây dựng mà không bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng trong từng
khối nhà thì có thể kết hợp cho toàn khu tại một vị trí/ khu vực riêng biệt, tổng
diện tích phục vụ các sinh hoạt cộng đồng của toàn khu giảm tối đa 30%, bán
kính từ các khối nhà tới không gian phục vụ sinh hoạt cộng đồng không quá 300m
và cần được tính toán, thuyết minh đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thuận tiện và an
toàn cho cư dân.

2.2. Về việc tính số tầng nhà:

Tầng tum không tính vào số tầng của công trình
khi chỉ dùng để bao che lồng cầu thang bộ hoặc giếng thang
máy, bao che các bộ phận kỹ thuật công trình (nếu có) và phục vụ mục
đích lên mái và cứu nạn
và diện tích mái tum không vượt
quá 30% diện tích sàn mái.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời văn bản
số 2016-2017/CV-ĐT ngày 05/5/2017 của Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố. Đề
nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Trọng Ninh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *