Tải Công văn 1398/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn quyết toán hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1398/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn quyết toán hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1398/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 25/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1398/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1398/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn quyết toán hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1398/BXD-KTXD
V/v: Hướng
dẫn quyết toán hợp đồng EPC

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3625/DKVN-XD ngày
03/06/2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị hướng dẫn quyết toán hợp đồng
EPC số 12085/HĐ-DKVN – hạng mục thiết kế, thi công xử lý nền Dự án đầu tư xây dựng
công trình nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 – tỉnh Sóc Trăng, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hp đồng thực hiện theo nội dung hợp
đồng
đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng
cho hợp đồng.

Theo nội dung công văn số 3625/DKVN-XD ngày 03/06/2015, Hợp
đồng Tổng thầu EPC số 12085/H
Đ-DKVN
ngày 28/12/2010 ký theo hình thức giá hợp đồng trọn gói và giá hợp đồng xác định trên cơ sở giá trị tổng dự
toán được Chủ đầu tư phê duyệt, trong đó có đơn giá cho công tác xử lý nền. Do
hợp đồng chấm dứt trước thời hạn, các bên thống nhất xác định giá trị quyết
toán cho hạng mục xử lý nền như nêu tại công văn số 3625/DKVN-XD là phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Dầu khí
Việt Nam thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *