Tải Công văn 139/BXD-QLN năm 2017 về hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 139/BXD-QLN năm 2017 về hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 139/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 19/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Dân sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 139/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 139/BXD-QLN năm 2017 về hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 139/BXD-QLN
V/v: hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán bất động
sản.


Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
3730/SXD-QLN ngày 03/5/2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề nghị cho ý kiến
về nội dung liên quan đến hợp đồng đặt cọc giữ chỗ mua bán bất động sản. Sau
khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Điều 292 của
Bộ Luật dân sự hiện hành quy định các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
dân sự, trong đó có hình thức “đặt cọc”. Đồng thời, tại Điều 328
của Bộ Luật dân sự hiện hành quy định cụ thể về biện pháp
đảm bảo thực hiện nghĩa vụ khi thực hiện đặt cọc: “1. Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc)
giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí
quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc)
trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

2. Trường hợp hợp đồng được
giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được
trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực
hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc
từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản
đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp
có thỏa thuận khác”.

Do việc đặt cọc và xử lý tiền đặt
cọc trong giao dịch dân sự thuộc phạm vi quy định của Bộ Luật dân sự, vì vậy đề
nghị Quý Sở có văn bản gửi Bộ Tư pháp để được hướng dẫn cụ thể theo thẩm quyền.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,
đề nghị Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Trọng Ninh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *