Tải Công văn 1388/BXD-QHKT năm 2015 điều chỉnh quy hoạch Đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1388/BXD-QHKT năm 2015 điều chỉnh quy hoạch Đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1388/BXD-QHKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 25/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1388/BXD-QHKT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1388/BXD-QHKT năm 2015 điều chỉnh quy hoạch Đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1388/BXD-QHKT
V/v: điều chỉnh quy hoạch Đô thị mới Phú Mỹ,
tỉnh BR – VT

Hà Nội, ngày 25
tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phúc đáp các công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gồm: Công văn số 2163/UBND-VP
ngày 03/4/2015 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới Phú Mỹ thuộc
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Công văn số 2481/UBND-VP ngày 16/4/2015 về một số vấn đề liên
quan đến việc điều chỉnh Quy hoạch chung Đô thị mới Phú Mỹ khi triển khai quy
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trường hợp một số cơ sở tôn giáo với diện tích
lô đất nhỏ, không ảnh hưởng lớn đến định hướng không gian chung của khu vực, đã
tồn tại từ trước khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Phú Mỹ được
phê duyệt theo Quyết định số 1113/QĐ-TTg
ngày 09/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần nghiên cứu quy định cụ thể trong Quy chế quản
lý quy hoạch, kiến trúc Đô thị mới Phú Mỹ, làm cơ sở giải quyết thủ tục giao đất
thuận tiện cho các chủ thể sử dụng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về
đất đai và xây dựng.

2. Đối với những nội dung có khác biệt so với đồ án
Điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị mới Phú Mỹ trong quá trình lập quy hoạch phân
khu như được nêu tại Văn bản số 2481/UBND-VP ngày 16/4/2015, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện
trình tự điều chỉnh cục bộ theo quy định tại Điều 51 Luật Quy hoạch
đô thị năm 2009. Cụ thể các trường hợp sau:

– Thay đổi quy mô đoạn tuyến đường 46 (đoạn từ đường
quy hoạch D15 đến đường quy hoạch D8) có mặt cắt ngang 51m thành hai tuyến đường
46A và 46B với mặt cắt mỗi bên 22,5m đồng thời kết hợp hình thành khoảng không
gian cảnh quan, hồ nước ở giữa.

– Giữ nguyên đoạn tuyến đường hiện trạng Vạn Hạnh
(đoạn từ đường quy hoạch D8 tới đường gom của tuyến cao tốc nhánh số 1) để thay
thế cho đoạn tuyến đường quy hoạch N10 (đoạn từ đường quy hoạch D8 tới đường
gom của nhánh cao tốc nhánh số 1).

– Thay đổi quy mô mặt cắt ngang tuyến đường D8 từ
33m lên 52m, tăng số làn xe lưu thông từ 4 làn lên 6 làn và bố trí riêng phần
đường dành cho xe thô sơ.

– Thay đổi quy mô sử dụng đất khu trung tâm hành
chính – chính trị, chuyển một phần diện tích thành đất quảng trường, cây xanh
và dịch vụ công cộng.

– Thực hiện việc điều chỉnh, dịch chuyển, hoán đổi chức năng các lô đất từ đất cây xanh
thành đất xây dựng nhà ở; từ đất xây dựng trường học thành đất cây xanh và ngược
lại.

3. Các trường hợp khác không phải thực hiện điều chỉnh
cục bộ quy hoạch:

– Cụ thể hóa phù hợp
quy hoạch chung đối với đất ở đô thị tại các ô phố, bố trí các khu vực cây xanh,
đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

– Cập nhật vị trí, quy mô một số dự án khu dân cư
và một số công trình hiện hữu, có đầy đủ cơ sở pháp lý từ trước khi quy hoạch
chung Đô thị mới Phú Mỹ được phê duyệt nhưng vẫn đảm bảo tính chất, chức năng
theo quy hoạch chung đã được duyệt.

Ủy ban nhân
dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ các ý kiến trên đây của Bộ Xây dựng để tổ chức
thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– SXD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
– Lưu VT, QHKT (T.05)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đình Toàn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *