Tải Công văn 1360/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tư vấn thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1360/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tư vấn thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1360/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1360/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1360/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tư vấn thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1360/BXD-KTXD
V/v: chi
phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tư vấn thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6
năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn
bản số 356/TRICC-CV/XNCH ngày 8/5/2015 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây
dựng giao thông vận tải về chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của tư vấn
thiết kế công trình xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Định mức chi phí tư vấn
thiết kế hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công
trình chưa bao gồm chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp. Vì vậy khi đơn
vị tư vấn thiết kế phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp thì chủ đầu tư xem
xét bổ sung chi phí này.

Công ty cổ phần Tư vấn
đầu tư và xây dựng giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *