Tải Công văn 1357/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1357/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1357/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1357/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1357/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1357/BXD-KTXD
V/v: chi
phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 6
năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Bộ Xây dựng đã nhận văn
bản số 345/GTTN-QLDA ngày 15/5/2015 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
về chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

Trường hợp dự án đầu tư
mở rộng sản xuất giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên bị chậm
tiến độ, được Bộ Công thương gia hạn thời gian hoàn thành như nêu tại văn bản
số 345/GTTN-QLDA, để đảm bảo đủ kinh phí thực hiện quản lý dự án của chủ đầu tư
thì chi phí quản lý dự án được xác định bằng cách lập dự toán bổ sung như hướng
dẫn tại Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây
dựng, báo cáo Bộ Công thương xem xét.
Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án chủ đầu tư
vận dụng quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 6/1/2014 của Bộ Tài chính
Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các
chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu
Chính phủ.

Công ty cổ phần Gang thép
Thái Nguyên căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Bộ Công thương;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *