Tải Công văn 1325/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí khảo sát xây dựng phục vụ công tác tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1325/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí khảo sát xây dựng phục vụ công tác tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1325/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1325/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1325/BXD-KTXD năm 2015 về chi phí khảo sát xây dựng phục vụ công tác tư vấn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1325/BXD-KTXD
V/v: chi phí khảo sát xây
dựng phục vụ công tác tư vấn đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi:
Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng – Bộ Quốc phòng

Bộ
Xây dựng đã nhận văn bản số 183/DCCD-KH ngày 7/5/2015 của Công ty TNHH MTV Tư
vấn thiết kế và đầu tư xây dựng – Bộ Quốc phòng về chi phí khảo sát xây dựng
phục vụ công tác tư vấn đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1.
Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn thực hiện
các công việc khảo sát xây dựng phục vụ việc lập dự án đầu tư thì chi phí cho
công tác khảo sát xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định và
không thuộc chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn tại Quyết
định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức
chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

2.
Mỗi giai đoạn đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu về nội dung nhiệm vụ khảo
sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng khác nhau. Tuy nhiên các giai đoạn
khảo sát sau phải tận dụng hồ sơ khảo sát đã có. Khảo sát đo đạc tỷ lệ 1/500
phục vụ thiết kế kỹ thuật có nội dung nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật
khảo sát xây dựng khác với công tác khảo sát đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/2000 phục vụ
lập quy hoạch và lập dự án như nêu tại văn bản số 183/DCCD-KH, do vậy chi phí
khảo sát đo đạc tỷ lệ 1/500 được tính chi phí riêng.

Công
ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng – Bộ Quốc phòng căn cứ ý kiến
nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *