Tải Công văn 1320/BXD-KTXD năm 2015 về tính phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1320/BXD-KTXD năm 2015 về tính phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1320/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 17/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1320/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1320/BXD-KTXD năm 2015 về tính phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1320/BXD-KTXD
V/v
tính phụ cấp phụ cấp không ổn định sản xuất trong đơn giá xây dựng công
trình.

Hà Nội, ngày 17 tháng
6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải
tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1692/SGTVT-KH ngày
05/6/2015 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh về tính phụ cấp phụ cấp không
ổn định sản xuất trong đơn giá xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây
dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với
pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh
toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc Chủ đầu tư đã phê duyệt Hồ sơ dự toán
bước thiết kế bản vẽ thi công và phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu xây lắp
trong đơn giá xây dựng công trình được tính phụ cấp không ổn định sản xuất là
phù hợp.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện
theo nội dung trong hợp đồng (không trái Hồ sơ mời thầu, phù hợp với quy
định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình) đã được các bên ký kết và quy
định của Nhà nước có liên quan.

3. Kể từ ngày 15/5/2015 khi Thông tư số 01/2015/TT-BXD
ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi
phí đầu tư xây dựng có hiệu lực áp dụng thì đơn giá xây dựng công trình sẽ
không tính bổ sung thêm phụ cấp khác (do đơn giá nhân công đã tính đủ các yếu
tố đảm nguyên tắc phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường
lao động của từng địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do
Chính phủ quy định).

Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh căn cứ ý kiến
trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :

Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi
Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *