Tải Công văn 1317/BXD-HĐXD năm 2015 về thẩm định dự toán quan trắc biến dạng lún công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1317/BXD-HĐXD năm 2015 về thẩm định dự toán quan trắc biến dạng lún công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1317/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1317/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1317/BXD-HĐXD năm 2015 về thẩm định dự toán quan trắc biến dạng lún công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1317/BXD-HĐXD
V/v trả lời về việc thẩm định dự toán quan
trắc biến dạng lún công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Hà Nội, ngày 16
tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng tỉnh Yên Bái.

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 306/BQL-SXD ngày 23/04/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái về
việc thẩm định dự toán quan trắc biến dạng lún hạng mục nhà chính công trình Bệnh
viện đa khoa tỉnh Yên Bái. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 10
Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu
tư xây dựng thì việc thẩm định dự toán xây dựng công trình của Cơ quan chuyên
môn về xây dựng được thực hiện đồng thời với việc thẩm định thiết kế kỹ thuật,
thiết kế bản vẽ thi công. Do đó, đối với chi phí quan trắc lún nêu ở giai đoạn
này không thuộc thẩm quyền thẩm định của
Bộ Xây dựng, việc thẩm định này thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây
dựng tỉnh Yên Bái nghiên cứu thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HĐXD (NTL-03)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *