Tải Công văn 1308/BXD-QLN năm 2015 về rà soát tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1308/BXD-QLN năm 2015 về rà soát tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1308/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 15/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1308/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1308/BXD-QLN năm 2015 về rà soát tổng hợp, báo cáo tiến độ triển khai dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1308/BXD-QLN
V/v rà soát tổng
hợp, báo cáo tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương

Thời gian vừa qua, các địa phương đã tích cực tổ chức triển
khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số
giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải
quyết nợ xấu, do đó đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ. Nhiều dự án
phát triển nhà ở xã hội, dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang thành nhà ở
xã hội đã được khởi công và nhanh chóng được hoàn thành, đáp ứng một phần nhu
cầu rất lớn của các hộ gia đình, cá nhân có khó khăn về nhà ở. Để đạt được
những kết quả như trên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương trọng điểm đã rất quyết liệt
trong công tác chỉ đạo, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, giảm thiểu các thủ tục hành
chính nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở xã
hội cho các đối tượng gặp khó khăn về nhà ở.

Ngày 30/4/2015, Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm
2015 đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP , trong đó Chính phủ giao Bộ Xây dựng rà
soát, đánh giá tình hình thực hiện chính sách nhà ở xã hội, đề xuất các giải
pháp tổng thể để triển khai có hiệu quả. Để triển khai thực hiện Nghị quyết của
Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương chỉ đạo các cơ quan có chức năng thực hiện rà soát, báo cáo một số
nội dung sau:

1. Số lượng, tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các
dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang thành nhà ở xã hội đã và đang được triển
khai trên địa bàn (bao gồm dự án nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, dự
án nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, nhà ở cho học
sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy
nghề).

2. Rà soát, đề xuất việc xử lý đối với các dự án nhà ở xã
hội, các dự án nhà ở thương mại đã được phép chuyển đổi trên địa bàn nhưng chậm
triển khai.

3. Những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp khắc phục nhằm
đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội, các dự án nhà ở
thương mại được phép chuyển đổi sang nhà ở xã hội.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp (theo Biểu mẫu đính kèm
văn bản này), lập báo cáo bằng văn bản gửi Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2015.

Xin trân trọng cám ơn./.

 (Mọi chi tiết xin liên hệ Cục Quản lý nhà và thị trường bất
động sản – Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành – Hà Nội, Tel 04.39.746.477, Mobile:
0904929886, Email: vinhnguyenbxd@gmail.com).

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Trịnh Đình Dũng (để B/C);
– Sở Xây dựng các tỉnh, TP (để thực hiện);
– Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạm Hồng Hà

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *