Tải Công văn 13/BXD-VLXD năm 2104 hướng dẫn xuất khẩu cao lanh của Công ty TNHH NipponPaint do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 13/BXD-VLXD năm 2104 hướng dẫn xuất khẩu cao lanh của Công ty TNHH NipponPaint do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 13/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 27/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 13/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 13/BXD-VLXD năm 2104 hướng dẫn xuất khẩu cao lanh của Công ty TNHH NipponPaint do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn xuất khẩu cao lanh của Công
ty TNHH NipponPaint

Hà Nội, ngày 27
tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi: Công
ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 22/NPV ngày
19/02/2014 của Công ty TNHH Nippoin Paint (Việt Nam) về việc đề nghị hướng dẫn
xuất khẩu các sản phẩm cao lanh. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Cao lanh là chủng loại khoáng sản làm vật liệu
xây dựng khi xuất khẩu phải tuân theo quy định tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày
20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
(trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất) và không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông
tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu
khoáng sản. Trong trường hợp, doanh nghiệp xuất, nhập khẩu Cao lanh theo hình
thức tạm nhập tái xuất thì thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh
doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất.

2. Quy định về Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản quy định
tại Điều 5. Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012, cụ thể
như sau:

Ngoài việc hồ sơ xuất khẩu hàng hóa theo quy định của
Luật Hải quan, doanh nghiệp phải cung cấp kết quả thí nghiệm phân tích các chỉ
tiêu cơ, lý, hóa của khoáng sản phù hợp với các quy định tại Phụ lục 1 là hàm
lượng Al2O3 ³ 28%. Fe2O3 £ 3% và
kích thước cỡ hạt £ 1 mm được các phòng thí nghiệm LAS-XD hoặc tương đương trở
lên xác nhận và xuất trình Tờ khai nhập khẩu chứng minh khoáng sản đã chế biến
để xuất khẩu được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

3. Để đảm bảo các lô hàng khoáng sản xuất khẩu đạt
tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định, tránh việc doanh nghiệp sử dụng Phiếu
phân tích mẫu của lô hàng đạt tiêu chuẩn, chất lượng, xuất trình cho cơ quan Hải
quan để làm thủ tục xuất khẩu lô hàng không đạt tiêu chuẩn chất lượng, thì mỗi
lô hàng khi xuất khẩu phải có kết quả thí nghiệm phân tích tương ứng (trừ trường
hợp việc lấy mẫu phân tích trước đó đã có sự chứng kiến của cơ quan hải quan).
Điều này cũng phù hợp với các quy định của cơ quan hải quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất
khẩu sản phẩm Cao lanh của Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam), đề nghị Quý
Công ty thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ Công Thương;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan Tây Ninh;
– Lưu: VT, VXLD.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Lê Văn Tới

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *