Tải Công văn 13/BXD-QLN kiểm tra, giám sát việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 13/BXD-QLN kiểm tra, giám sát việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 13/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 27/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 13/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 13/BXD-QLN kiểm tra, giám sát việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/BXD-QLN
V/v: Kiểm tra, giám
sát việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận
hành nhà chung cư.

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương

Ngày 25/11/2011, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số
14/2011/TT-BXD quy định về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn,
nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Đến nay, đã có 13 đơn vị được Bộ Xây
dựng ra Quyết định công nhận đủ điều kiện được phép đào tạo, bồi dưỡng kiến
thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư.

Qua theo dõi cho thấy, có một số đơn vị đào tạo đã
thực hiện nghiêm túc các quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD và Quyết định
cho phép đào tạo của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, cũng có đơn vị chưa thực hiện đào
tạo đúng các quy định của Thông tư này (như đào tạo không đúng địa điểm, giáo
viên đã đăng ký và được Bộ Xây dựng chấp thuận; một số cơ sở đào tạo có thay
đổi hoặc bổ sung địa điểm đào tạo nhưng chưa được Bộ Xây dựng chấp thuận đã tổ
chức đào tạo, có trường hợp chưa được Bộ Xây dựng cho phép đào tạo đã đăng
thông báo tuyển sinh).

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định của Thông tư số
14/2011/TT-BXD , Quyết định cho phép đào tạo của Bộ Xây dựng và bảo đảm chất
lượng đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng
các địa phương thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đào tạo, bồi
dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư trên địa
bàn. Đối với những trường hợp đào tạo không đúng địa điểm (cả đào tạo lý thuyết
và thực hành), không đúng giảng viên và tài liệu đã đăng ký với Bộ Xây dựng thì
không công nhận kết quả đã đào tạo và công bố công khai trên Website của Sở Xây
dựng, đồng thời có báo cáo gửi về Bộ Xây dựng để theo dõi, kiểm tra;

2. Hướng dẫn các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm chỉnh
các quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD và Quyết định cho phép đào tạo của
Bộ Xây dựng; thực hiện xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hoặc báo cáo
cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong thực hiện đào tạo theo
quy định;

3. Yêu cầu, đôn đốc các cơ sở được phép đào tạo có
báo cáo về hoạt động đào tạo theo định kỳ về Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng để tổng
hợp, theo dõi, kiểm tra và có cơ sở xử lý khi có vi phạm trong hoạt động đào
tạo;

4. Tổ chức kiểm tra, yêu cầu các đơn vị, cá nhân
thuộc diện phải tham gia khóa đào tạo quản lý vận hành nhà chung cư chấp hành
nghiêm chỉnh khóa đào tạo và có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo này
theo quy định của Thông tư số 14/2011/TT-BXD ; thực hiện xử lý theo thẩm quyền
hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý các trường hợp không tham gia khóa đào
tạo, không có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo mà vẫn tham gia quản lý
vận hành nhà chung cư;

5. Đối với các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng cho
phép đào tạo về quản lý vận hành chung cư khi có thay đổi hoặc bổ sung thêm địa
điểm đào tạo (cả lý thuyết và thực hành), giảng viên đã đăng ký với Bộ Xây dựng
thì phải có hồ sơ chứng minh về địa điểm, hồ sơ giảng viên gửi đến Cục Quản lý
nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng xem xét để có văn bản chấp thuận
bổ sung hoặc thay đổi; sau khi Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có
văn bản thông báo chấp thuận thì mới được tổ chức đào tạo. Do vậy, khi theo
dõi, kiểm tra, giám sát, đề nghị Sở Xây dựng các địa phương đối chiếu với thông
báo của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản để thực hiện.

Danh sách các cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo và số
lượng giảng viên của từng đơn vị được Bộ Xây dựng cho phép đào tạo được đăng
tải công khai trên Website của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ
Xây dựng (địa chỉ http://quanlynha.vietreal.net.vn) để các địa phương có cơ sở
theo dõi, kiểm tra.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương và các đơn vị đào tạo đã được công nhận triển khai thực hiện
các nội dung nêu trên.

(Kèm theo là danh sách các cơ sở đào
tạo đã được Bộ Xây dựng cho phép đào tạo)./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
– Website của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (để đăng tải);
– Các cơ sở đào tạo đã được Bộ Xây dựng công nhận (để thực hiện);
– Lưu: VT, QLN
(2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN


Nguyễn Mạnh Hà

 

PHỤ LỤC

CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

STT

Tên cơ sở đào tạo

Địa điểm đào tạo

Số giảng viên đăng ký giảng dạy

Lý thuyết

Thực hành

Cơ hữu

Thỉnh giảng

1

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (trực
thuộc Bộ Xây dựng)

Địa chỉ: Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tại Học viện: Km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà
Nội

– Dự án Khu dịch vụ Tổng hợp và nhà ở Hồ Linh Đàm, Hoàng
Mai, Hà Nội

– Dự án Khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

– Dự án Khu đô thị mới Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

– Dự án Khu đô thị mới Mỹ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội

– Dự án Khu chung cư số 10 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội

– Dự án Khu nhà ở và văn phòng cho thuê số 159 Điện Biên
Phủ, Bình Thạnh, TP. HCM

– Dự án Khu chung cư Biên Hòa, Đồng Nai

12

3

2

Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp đào tạo và dịch vụ
(trực thuộc trường Cao đẳng Xây dựng số 2 – Bộ Xây dựng)

Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức
TP. Hồ Chí Minh

Tại Trung tâm số 190 Võ Văn Ngân – Phường Bình Thọ, Quận
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

– Chung cư D2 Khu đô thị Chí Linh Vũng Tầu

– Chung cư The Headquaters tại Quận 7 TP.HCM

– Chung cư Thế hệ mới tại 27 Hồ Hảo Hớn quận 1 TP.HCM

– Chung cư Vạn Đô tại 348 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4,
TP. HCM

4

6

3

Trung tâm Nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động
sản (trực thuộc Cục Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng)

Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà
Trưng, TP. Hà Nội.

– Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong: số 220 đường Láng,
quận Đống Đa, TP. Hà Nội

– Trường Đại học Y tế cộng đồng: số 138 Giảng Võ, Đống Đa,
TP.Hà Nội.

– Trung tâm dạy nghề quận 1: số 112 Nguyễn Đình Chiểu,
phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Tầng 6 tòa nhà VCCI: số 1 Đại lộ Lenin, TP. Vinh, Nghệ
An.

– Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: 234 Khuất Duy Tiến,
Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

– Tòa nhà N 09B1, Khu đô thị Dịch Vọng, Cầu Giấy, TP. Hà
Nội

– Trung tâm dạy nghề quận 1: số 112 Nguyễn Đình Chiểu,
phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

– Tòa nhà VCCI: số 1 Đại lộ Lenin, TP. Vinh, Nghệ An.

3

4

4

Trường Cao đẳng nghề Viglacera
Địa chỉ: KCN Yên Phong – Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong

Trường Cao đẳng nghề Viglacera: KCN Yên Phong, Xã Đông
Phong, Huyện Yên Phong

– Tòa nhà Viglacera, số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

– Khu chung cư 671 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội

– Khu chung cư Sam Sung Viglacera, TP Bắc Ninh

8

5

5

ĐH DL Văn Lang

Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Khắc Nhu, P.Cô Giang, Quận 1

45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, quận 1, TP HCM

Chung cư do Công ty Cổ phần Liên Minh Nguyễn quản lý: lầu
12, số 343 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP HCM

8

2

6

Viện nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh
nghiệp

Địa chỉ: Số 51 bến Chương Dương, số 46 Nguyễn Văn Thủ,
Quận 1

Tòa nhà 46, Nguyễn Văn Thủ, quận 1, TP HCM

Chung cư do Công ty Địa ốc ACB quản lý: số 18A Nam Quốc
Cang, quận 1, TP HCM

6

8

7

Công ty cổ phần Đầu tư & Đào tạo Doanh Chủ
Địa chỉ: Lầu 2, số 643, Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3

Số 643 Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3, TP HCM

Cao ốc An Khánh, Phường An Phú, quận 2, TP HCM

3

5

8

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

Địa chỉ: Km 10, Nguyễn Trãi – Thanh Xuân

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội: Km 10, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

 

Các chung cư do Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam
(HUD) quản lý

10

4

9

Trường ĐH Xây dựng

Địa chỉ: 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Trường ĐH Xây dựng: số 55 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Các chung cư do Xí nghiệp Dịch vụ quản lý nhà chung cư và
khu đô thị, chi nhánh Công ty Cổ phần Tu tạo và phát triển nhà ở quản lý

12

2

10

Viện nghiên cứu đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Hà Nội

Địa chỉ: Số 301, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

– Số 301, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

– Trường trung cấp nghề xây dựng và công nghiệp Quảng
Ninh: số 767 Nguyễn Văn Cừ,TP. Hạ Long.

– Chung cư CT4, CT5 đơn nguyên 1, CT1A đơn nguyên 2, CT2A,
khu đô thị Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội.

– Tòa nhà chung cư Tổ 10, khu 6, Phường Hồng Hà, TP. Hạ
Long, Quảng Ninh.

3

5

11

Trường trung cấp xây dựng TP HCM

Địa chỉ: Số 265 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạch,
thành phố Hồ Chí Minh

Trường trung cấp xây dựng TP. Hồ Chí Minh: số 265 Nơ Trang
Long, phường 13, quận Bình Thạch, thành phố Hồ Chí Minh

Các chung cư do Cty cổ phần Xây dựng số 5 và Cty TNHH một
thành viên quản lý và kinh doanh nhà thành phố HCM quản lý

4

5

12

Trung tâm Khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư
(thuộc Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
)

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, TP.
Đà Nẵng

Trung tâm Khoa học công nghệ và tư
vấn đầu tư: số 54 Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng

Khu chung cư Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

9

1

13

Công ty Cổ phần đào tạo đánh giá dự án APA

Địa chỉ: Tầng 2 số 6 Ngõ 217 Đê La Thành, Đống Đa, TP. Hà
Nội

Tại Tòa nhà A, 190 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, TP.Hà Nội

– Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, TP. Hà Nội do Công ty
TNHH MTV Bất động sản Constrexim quản lý

– Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: số 234 Khuất Duy
Tiến, Thanh Xuân, TP. Hà Nội

3

4

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *