Tải Công văn 1271/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn về dự phòng trong giá gói thầu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1271/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn về dự phòng trong giá gói thầu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1271/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1271/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1271/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn về dự phòng trong giá gói thầu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1271 /BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn về dự
phòng trong giá gói thầu xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015.

 

Kính gửi: Ban Quản lý
các dự án giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản
số 165/BQL-DA ngày 13/4/2015 của Ban Quản lý các dự án giao thông – Sở Giao
thông vận tải tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn về dự phòng trong giá gói thầu
xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các dự án sử dụng vốn
ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách quy định tại Khoản
1 và Khoản 2 Điều 60 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, chi phí
dự phòng trong giá gói thầu được xác định theo hướng dẫn về dự toán xây dựng
công trình, dự toán gói thầu xây dựng quy định tại Nghị định về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ
Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý các dự án giao thông – Sở Giao thông vận tải tỉnh
Trà Vinh thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *