Tải Công văn 127/BXD-QLN năm 2014 đề xuất danh mục đợt 4 dự án nhà ở xã hội được vay vốn đầu tư theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 127/BXD-QLN năm 2014 đề xuất danh mục đợt 4 dự án nhà ở xã hội được vay vốn đầu tư theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 127/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 127/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 127/BXD-QLN năm 2014 đề xuất danh mục đợt 4 dự án nhà ở xã hội được vay vốn đầu tư theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 127/BXD-QLN
V/v đề xuất danh mục đợt 4 dự án nhà ở xã hội
được vay vốn đầu tư theo NQ02

Hà Nội, ngày 20
tháng 01 năm 2014

 

Kính
gửi:
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và các Thông tư số 07/2013/TT-BXD
của Bộ Xây dựng, Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1042/BXD-QLN ngày 04/6/2013, văn bản
số 1655/BXD-QLN ngày 09/8/2013 và văn bản số 2292/BXD-QLN ngày 31/10/2013 gửi
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất danh mục đợt 1, đợt 2 và đợt 3 (gồm 72 dự
án) nhà ở xã hội, nhà ở thương mại được chuyển đổi thành nhà ở xã hội để thực
hiện cho vay vốn đầu tư.

Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số
02/NQ-CP của Chính phủ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và đáp ứng
nhu cầu về nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam và các
tổ chức, cơ quan có liên quan một số nội dung sau:

1. Xem xét cho vay vốn (danh mục đợt 4 – năm 2014)
đối với 06 dự án xây dựng nhà ở xã hội (chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo
công văn này)
và 03 dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi sang dự án nhà ở xã hội (chi tiết tại Phụ lục số
02 kèm theo công văn này)
;

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo, đôn đốc các Ngân hàng được giao nhiệm
vụ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ khẩn trương đẩy nhanh thủ tục thẩm
định, giải ngân theo đúng quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam và Thông tư số 07/2013ATT-BXD của Bộ Xây dựng;

3. Chủ đầu tư các dự án nhà ở trong danh mục đã đề
xuất (đợt 1, 2, 3 và 4) khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ gửi các Ngân hàng được
giao nhiệm vụ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP để làm thủ tục vay vốn theo quy định;
báo cáo tình hình thực hiện, kết quả thẩm định, cho vay cũng như các khó khăn
vướng mắc về Bộ xây dựng để cùng phối hợp nghiên cứu, giải quyết.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Trịnh Đình Dũng (để B/C);
– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam;
– Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
– Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam;
– Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;
– Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long;
– Chủ đầu tư các dự án tại Phụ lục 01, 02;
– Chủ đầu tư các dự án thuộc Danh mục đợt 1, 2, 3;
– Lưu: VT, QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *