Tải Công văn 126/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu căn hộ tại dự án Toà nhà cao cấp Westa Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 126/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu căn hộ tại dự án Toà nhà cao cấp Westa Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 126/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 126/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 126/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu căn hộ tại dự án Toà nhà cao cấp Westa Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 126/BXD-QLN
V/v hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ
tại dự án Toà nhà cao cấp Westa Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:
Công ty cổ phần COMA 18

Ngày 17/01/2014, Công ty cổ phần COMA 18 có công
văn số 40/CV-CT xin được hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ tại dự án Toà
nhà dịch vụ, văn phòng và chung cư cao cấp Westa (Toà nhà cao cấp Westa), tại
Khu đô thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Dự án do Công
ty làm chủ đầu tư đã được thi công xong phần thô nay xin điều chỉnh cơ cấu căn
hộ nhưng không thay đổi diện tích sàn xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

Ngày 08/3/2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư
số 02/2013/TT-BXD hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở
thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại
sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ theo quy định tại Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Theo đó, tại Khoản 4 – Điều 2 Thông tư số 02/2013/TT-BXD quy định:

“Trường hợp dự án chỉ điều chỉnh cơ cấu căn
hộ mà không thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở theo quy hoạch đã được cấp
có thẩm quyền phê duyệt thì không phải xem xét, phê duyệt lại chỉ tiêu về dân số
và quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án”.

Như vậy, trường hợp dự án Tòa nhà cao cấp Westa
đã được thi công xong 03 tầng hầm và phần thô công trình, nay xin được điều chỉnh
cơ cấu các căn hộ cho phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán của người dân,
mà không làm thay đổi tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở, thì không cần phải xem
xét lại các chỉ tiêu về dân số, quy hoạch diện tích chỗ để xe và các diện tích
công cộng khác của dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đề nghị của
Công ty cổ phần COMA 18, Công ty cần bám sát các quy định nêu trên để triển
khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
– Các Sở: XD và QH-KT TP Hà Nội;
– Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *