Tải Công văn 126/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 126/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 126/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 21/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 126/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 126/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 126/BXD-KTXD
V/v Điều chỉnh giá hợp đồng XD.

Hà Nội, ngày 21
tháng 4 năm 2014

 

Kính
gửi:
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 – Bộ
NN&PTNT

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
99/BQL-ĐT ngày 04/3/2014 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 – Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng
khi thay đổi định mức đắp đập từ dung trọng khô (
g) sang độ chặt (K), dự án Hồ
chứa nước Ia Mơr, tỉnh Gia Lai. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc lập và quản lý định mức xây dựng
thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số
112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây
dựng công trình.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký và phù hợp với các quy định
của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 99/BQL-ĐT,
việc các bên căn cứ vào kết quả thí nghiệm tại hiện trường, biện pháp thi công
thực tế điều chỉnh hệ số chuyển đổi đất đào sang đất đắp và các mức hao phí vật
liệu, nhân công, máy thi công từ định mức đắp đập theo dung trọng khô (
g) sang định mức đắp đập
theo độ chặt (K) sau khi được Người quyết định đầu tư cho phép để điều chỉnh
giá hợp đồng thi công xây dựng là phù hợp.

Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi
8 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *