Tải Công văn 1251/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1251/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1251/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1251/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1251/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1251/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn xác
định đơn giá nhân công trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị.

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 890/SXD-KTXD ngày 14/5/2015
của Sở Xây dựng thành phố Hải phòng đề nghị hướng dẫn xác định đơn giá nhân
công trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây
dựng có ý kiến như sau:

Theo nhiệm vụ Chính phủ giao tại văn bản số 10616/VPCP-KTTH
ngày 31/12/2014, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ chủ trì, phối hợp với
Bộ Tài Chính và các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định quy
định về chi phí tiền lương trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích trình Chính
phủ xem xét, ban hành trong quý III năm 2015. Hiện nay, Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội đang cùng các Bộ, cơ quan liên quan soạn thảo Thông tư hướng dẫn
chi phí tiền lương đầu vào trong đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, dự kiến sẽ
ban hành trong tháng 6/2015. Sở Xây dựng Hải phòng có thể tham khảo ý kiến Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội để có hướng dẫn về cấp bậc, nhóm thợ, mức
lương đầu vào… xác định đơn giá nhân công dịch vụ công ích đô thị phù hợp với
khả năng chi trả của ngân sách địa phương; hoặc chờ hướng dẫn chi tiết tại
Thông tư nêu trên để thực hiện.

Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng căn cứ hướng dẫn trên tổ
chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *