Tải Công văn 1250/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1250/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1250/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1250/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1250/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1250/BXD-KTXD
V/v Áp
dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD .

Hà Nội,
ngày 09 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải
tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được
văn bản số 880/SGTVT-KT ngày 20/5/2015 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ
về việc áp dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng
dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi
xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số
01/2015/TT-BXD phân loại nhóm nhân công trong xây dựng theo loại công tác xây
dựng cần thực hiện, không phân loại theo loại công trình cần xây dựng. Theo quy
định của Bảng 1 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD , thì
nhân công nhóm I là lao động để thực hiện các công việc sau: mộc, nề, sắt, bê
tông (xi măng), cốp pha, hoàn thiện, đào đất, đắp đất, khảo sát xây dựng, vận
hành các loại máy xây dựng; còn lại nhân công nhóm II. Như vậy, tất cả nhân
công không thuộc nhóm I thì áp dụng cấp bậc, hệ số lương công nhân xây dựng
theo nhóm II.

Sở Giao thông vận tải
tỉnh Phú Thọ căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *