Tải Công văn 1248/BXD-KTXD năm 2015 về công thức điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cho gói thầu B do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1248/BXD-KTXD năm 2015 về công thức điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cho gói thầu B do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1248/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1248/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1248/BXD-KTXD năm 2015 về công thức điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cho gói thầu B do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1248/BXD-KTXD
V/v
Công thức điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cho gói thầu B.

Hà Nội,
ngày 09 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Ban QLDA cải thiện điều
kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được
văn bản số 146/BQL-KT ngày 10/3/2015 của Ban QLDA cải thiện điều kiện vệ sinh
môi trường Hải Phòng về điều chỉnh công thức điều chỉnh giá áp dụng cho gói B
thuộc dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn Hải Phòng. Sau
khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc điều chỉnh giá
hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng được ký kết giữa các bên và phù hợp
với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, phương pháp
điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cụ thể
tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010.

2. Theo nội dung văn bản
số 146/BQL-KT, công thức điều chỉnh giá hợp đồng do các bên thỏa thuận trong
hợp đồng chưa phù hợp với quy định của Thông tư số 08/2010/TT-BXD. Điều này Bộ
Xây dựng cũng đã có ý kiến tại văn bản số 34/BXD-KTXD ngày 24/01/2014. Do vậy
việc xem xét điều chỉnh lại công thức điều chỉnh giá cho phù hợp với quy định
của Thông tư số 08/2010/TT-BXD là cần thiết.

3. Tổng tỷ trọng các yếu
tố chi phí nội tệ và ngoại tệ trong hồ sơ mời thầu chỉ là 50% (a+b+c+d=50%)
trong khi đó chỉ có một công thức điều chỉnh giá áp dụng chung cho cả phần chi
phí nội tệ và ngoại tệ; quá trình đấu thầu nhà thầu có đề nghị bên mời thầu làm
rõ nội dung này và bên mời thầu đã khẳng định nội dung này sẽ được thảo luận
khi đàm phán hợp đồng. Tuy nhiên, quá trình đàm phán hợp đồng và ký kết hợp
đồng các bên không điều chỉnh nội dung này. Do vậy, để Bộ Xây dựng có đủ cơ sở
quyết định nội dung này, Bộ Xây dựng đề nghị Ban QLDA cải thiện điều kiện vệ
sinh môi trường Hải Phòng làm rõ một số nội dung sau:

– Trách nhiệm của tư vấn
lựa chọn nhà thầu trong việc đưa ra các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu không phù
hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;

– Lý do trong quá trình
đàm phán hợp đồng và ký kết hợp đồng các bên không đề cập đến nội dung này;

– Làm rõ việc Nhà thầu
tư vấn (NIPPON KOEI) ban hành thư không phản đối đề xuất của Nhà thầu KUMHO đối
với vấn đề này có phù hợp với hợp đồng tư vấn ký giữa Ban QLDA cải thiện điều
kiện vệ sinh môi trường Hải

Phòng và NIPPON KOEI hay
không (trách nhiệm của NIPPON KOEI là phê duyệt vấn đề này hay chỉ là có ý kiến
không phản đối?).

Ban QLDA cải thiện điều
kiện vệ sinh môi trường Hải Phòng căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *