Tải Công văn 1240/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1240/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1240/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 09/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1240/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1240/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1240/BXD-KTXD
V/v:
thực hiện xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành.

Hà Nội,
ngày 09 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt
Nam

Bộ Xây dựng nhận được
văn bản số 816/EVN-TCK ngày 06/3/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc
thực hiện xử lý khoản chi phí xây dựng khu nhà ở, nhà quản lý vận hành. Sau khi
nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về khoản chi phí xây
dựng các hạng mục của Khu quản lý vận hành các nhà máy thủy điện đã được quy
định tại các Nghị định và Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây
dựng tương ứng với từng thời kỳ; hệ thống định mức và đơn giá đã được công bố
hoặc ban hành và các văn bản hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện
hành đủ đáp ứng việc quản lý chi phí dự án Khu quản lý vận hành các nhà máy
thủy điện.

2. Việc xác định nguồn
vốn và các hạng mục của dự án thuộc nội dung của dự án được phê duyệt của cấp
có thẩm quyền;

3. Các hạng mục của dự án
là công trình dân dụng, việc sử dụng các công trình này cho cán bộ công nhân
viên đã có tiêu chuẩn, định mức sử dụng được quy định tại Luật nhà ở cũng như
các văn bản quy định chung liên quan chế độ, chính sách cho người sử dụng nhà
do nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Tập đoàn Điện lực Việt
Nam căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây
dựng theo quy định./.

 

 

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *