Tải Công văn 1231/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1231/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1231/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 08/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1231/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1231/BXD-KTXD năm 2015 thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1231/BXD-KTXD
V/v: thực hiện hợp đồng
trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Tòa án nhân
dân quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng
nhận được văn bản số 86/2015/CV-TA ngày 14/4/2015 của Tòa án nhân dân quận Đống
Đa – Thành phố Hà Nội về việc thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau
khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng
kinh tế số 04/2007/HĐXD ngày 02/4/2007 được ký kết giữa Chi nhánh Công ty cổ phần
đầu tư và xây dựng số 4 và Công ty TNHH Thanh Hòa.PCS thực hiện theo hướng dẫn
tại Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/2/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp
đồng trong hoạt động xây dựng.

2. Giá trọn
gói là giá trị của hợp đồng được xác định ngay khi các bên ký hợp đồng xây dựng
để thực hiện một phần hoặc toàn bộ công trình, hạng mục công trình xây dựng ghi
trong hợp đồng và không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, trừ
trường hợp quy định tại Tiểu khoản 3.2 (Điều chỉnh giá hợp đồng),
Khoản 3, Mục II (Quy định cụ thể về một số nội dung chính của hợp đồng), Phần
II (Quy định cụ thể), Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/2/2005.

3. Hợp đồng
xây dựng phù hợp với pháp luật là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết
toán hợp đồng.

a) Theo nội
dung Điều 6 Hợp đồng kinh tế số 04/2007/HĐXD ngày 02/4/2007 đã ký kết thì đây
là hình thức giá hợp đồng trọn gói.

b) Trường hợp
trong quá trình thi công có thay thế một số vật tư theo yêu cầu của Chủ đầu tư
hoặc văn bản đề nghị của Nhà thầu được Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát chấp thuận
thì đơn giá cho khối lượng công việc có vật tư được thay thế phải được các bên
thống nhất xác định lại cho phù hợp; trường hợp, vật tư thay thế có chỉ tiêu
kinh tế – kỹ thuật và nguồn gốc xuất xứ tương tự thì không cần thiết phải điều
chỉnh giá hợp đồng.

Trên đây là
ý kiến của Bộ Xây dựng để Tòa án nhân dân quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội có
thêm thông tin quyết định theo thẩm quyền./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *