Tải Công văn 1214/BXD-TTr năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1214/BXD-TTr năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1214/BXD-TTr   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 04/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1214/BXD-TTr

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1214/BXD-TTr năm 2015 hướng dẫn thực hiện quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1214/BXD-TTr
V/v hướng dẫn thực hiện một số quy định về xử phạt vi phạm hành
chính trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố

Bộ Xây dựng
nhận được ý kiến của một số địa phương đề nghị hướng dẫn thực hiện quy định Khoản 8 Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh
doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý
công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (Sau đây gọi tắt
là Nghị định số 121/2013/NĐ-CP) và Khoản 1 Điều 7, Thông tư số
02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết
và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ;

Sau khi
nghiên cứu, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng
quy định tại Khoản 8 Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và
Khoản 1 Điều 7, Thông tư 02/2014/TT-BXD thống nhất với
nguyên tắc xử lý tái phạm theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 của
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Đề nghị Sở
Xây dựng các tỉnh, thành phố trong cả nước thống nhất áp dụng theo hướng dẫn./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *