Tải Công văn 119/BXD-VLXD năm 2014 về hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây Dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 119/BXD-VLXD năm 2014 về hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây Dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 119/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 119/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 119/BXD-VLXD năm 2014 về hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn do Bộ Xây Dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 119/BXD-VLXD
V/v: hướng dẫn
xuất khẩu cát nhiễm mặn

Hà Nội, ngày 20 tháng
01 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư
và Thương mại Linh Thành

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1434/UBND ngày
12/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Bình và báo cáo số 30/LT-QB.JSC ngày 02/12/2012
của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành về việc báo cáo tình hình
thực hiện và đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét
khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa sông Gianh,
xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình của Công ty cổ
phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành.
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 11/7/2013 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1418/BXD-VLXD thống
nhất để Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành làm thủ tục xuất khẩu
cát nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khơi thông luồng lạch tại khu vực cửa sông Gianh, xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch,
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong khoảng thời gian từ ngày 11/7/2013 đến
ngày 31/12/2013.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Bình và Công ty cổ phần Đầu
tư và Thương mại Linh Thành, Công ty đã gặp một số khó khăn trong quá trình
thực hiện dự án nạo vét, nên đến ngày 31/12/2013 chưa thể thực hiện xuất khẩu
cát nhiễm mặn với khối lượng 690.000 m3(Sáu trăm chín mươi nghìn
mét khối)
đã thống nhất tại văn bản số 1418/BXD-VLXD ngày 11/7/2013.

Trên cơ sở kết quả báo cáo và kiến nghị tiếp tục được thực
hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét của UBND tỉnh Quảng Bình
và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành, đồng thời nhằm giải quyết
yêu cầu cấp bách thông luồng cửa sông Gianh để
tàu thuyền của ngư dân ra vào tránh trú bão an toàn trong mùa mưa lũ và đảm bảo
quá trình thực hiện dự án không bị gián đoạn, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn để
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm
mặn tận thu từ Dự án trên với khối lượng 690.000 m3 (Sáu trăm chín
mươi nghìn mét khối) (khối lượng đã hướng dẫn tại văn bản số 1418/BXD-VLXD
ngày 11/7/2013)
, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/6/2014. Căn cứ
vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của Bộ
Giao thông vận tải và UBND Tỉnh Quảng Bình, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn
bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian
tiếp theo sau ngày 30/6/2014.

Trước khi tiến hành nạo vét, Công ty cổ phần Đầu tư và
Thương mại Linh Thành phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng
quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất
nạo vét, vị trí và có tọa độ nạo vét….) và hoàn tất các thủ tục và tuân thủ
theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện dự
án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được cơ quan chức năng
của Bộ Giao thông vận tải, Tỉnh Quảng Bình chấp thuận.

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty cổ phần Đầu
tư và Thương mại Linh Thành phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất
khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-B
XD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công
ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành có trách nhiệm báo cáo Bộ Giao thông
vận tải, UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ Xây dựng về khối lượng và tình hình xuất
khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát
nhiễm mặn tận thu từ dự án nạo vét khu vực cửa sông
Gianh,
xã Quảng Phúc và xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Linh Thành./.

 

 

Nơi nhận:

Nh
ư trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– UBND tỉnh Quảng Bình;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình;
– L­u: VT, VLXD.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần
Nam

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *