Tải Công văn 1189/BXD-KTXD năm 2015 về thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án và thực hiện dự án do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1189/BXD-KTXD năm 2015 về thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án và thực hiện dự án do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1189/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 02/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1189/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1189/BXD-KTXD năm 2015 về thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự án và thực hiện dự án do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1189/BXD-KTXD
V/v thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu
giai đoạn chuẩn bị dự án và thực hiện dự án.

Hà Nội, ngày
02 tháng 6 năm 2015

 

Kính
gửi:
Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước
– Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
442/TTCN-KHĐT ngày 14/4/2015 của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước
đề nghị hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt dự toán gói thầu giai đoạn chuẩn bị dự
án và giai đoạn thực hiện dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

1. Thẩm quyền phê duyệt giá gói thầu
trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu ở giai đoạn chuẩn bị dự án thực hiện theo quy
định của Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn Luật này.

2. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế,
dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 82
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Trung tâm điều hành chương trình
chống ngập nước căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu VT, Vụ KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *