Tải Công văn 1188/BXD-KTXD năm 2015 về mức phạt tối đa do vi phạm hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1188/BXD-KTXD năm 2015 về mức phạt tối đa do vi phạm hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1188/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 02/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1188/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1188/BXD-KTXD năm 2015 về mức phạt tối đa do vi phạm hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1188/BXD-KTXD
V/v Mức phạt tối đa do vi phạm hợp đồng xây
dựng.

Hà Nội, ngày
02 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công
ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 172/ICIC ngày
25/4/2015 của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp (ICIC) đề nghị
hướng dẫn về mức phạt tối đa do vi phạm hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây
dựng có ý kiến như sau:

Việc phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng thực hiện
theo nội dung hợp đồng đã ký phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng
trong hoạt động xây dựng tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, giá trị phạt do
vi phạm hợp đồng được xác định trên cơ sở mức phạt do các bên thỏa thuận trong
hợp đồng tương ứng với các mức độ vi phạm khác nhau, nhưng mức phạt tối đa
không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Đối với hợp đồng thi công xây
dựng công trình, giá trị phần hợp đồng bị vi phạm do chậm tiến độ thi công là
giá trị phần công việc của hợp đồng bị thi công chậm. Như vậy, đối với trường
hợp ICIC nêu tại văn bản số 172/ICIC, thì giá trị phạt hợp đồng tối đa do chậm
tiến độ được tính bằng 12% giá trị phần công việc của hợp đồng bị thi công chậm
theo quyết toán hợp đồng; trường hợp giá trị phạt tối đa theo thỏa thuận hợp
đồng giữa các bên (9% giá trị hợp đồng) nhỏ hơn 12% giá trị phần công việc của
hợp đồng bị thi công chậm theo quyết toán hợp đồng thì lấy giá trị phạt tối đa
theo thỏa thuận của hợp đồng.

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công nghiệp
(ICIC) căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *