Tải Công văn 1187/BXD-KTXD năm 2015 xác định giá vật liệu đến chân công trình để bù giá và thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1187/BXD-KTXD năm 2015 xác định giá vật liệu đến chân công trình để bù giá và thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1187/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 02/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1187/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1187/BXD-KTXD năm 2015 xác định giá vật liệu đến chân công trình để bù giá và thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1187/BXD-KTXD
V/v Xác định giá vật liệu đến chân công trình
để bù giá và thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành.

Hà Nội, ngày 02
tháng 6 năm 2015

 

Kính
gửi:
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 – Bộ NN&PTNT

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
122/CV-BAN5-TĐ ngày 13/4/2015 của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 –
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc bù giá vật liệu công trình hồ Tả
Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây
dựng để thanh toán, quyết toán khối lượng hoàn thành thực hiện theo nội dung
hợp đồng xây dựng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật
tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, việc xác định giá vật liệu đến chân công
trình để tính toán bù giá vật liệu như Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi
5 nêu tại văn bản số 122/CV-BAN5-TĐ là phù hợp.

Ban quản lý đầu tư và xây dựng
thủy lợi 5 – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn căn cứ ý kiến trên để thực
hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *