Tải Công văn 1185/BXD-QHKT năm 2015 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1185/BXD-QHKT năm 2015 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1185/BXD-QHKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 01/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1185/BXD-QHKT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1185/BXD-QHKT năm 2015 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng do Bộ Xây dựng ban hành

B XÂY DNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1185/BXD-QHKT
V/v điều chỉnh cục
bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy
ban
nhân
dân tỉnh Hà Tĩnh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1512/UBND-XD ngày 13/4/2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc
góp ý kiến đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh
Hà Tĩnh đến năm 2025. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về trình tự, thủ tục pháp lý lập đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung
xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 (sau đây viết tắt là đồ
án) cần tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần chỉ đạo nghiên cứu chỉnh sửa,
bổ sung một số nội dung sau:

Tên của đồ án phải theo chỉ đạo của phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại
văn bản số 8288/VPCP-KTN ngày 21/10/2014 của Văn phòng Chính phủ và Quyết định
số 3610/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Nhiệm vụ đồ
án.

Các chỉ tiêu quy hoạch (quy mô dân số, đất đai, hạ tng kỹ thuật…) trong đồ án cần phải
đảm bảo không thay đổi mục tiêu và tính chất của Khu kinh tế Vũng Áng theo Quyết
định 1076/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 222/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất tại một số vị trí trong đồ án (khu
phía nam hồ điều hòa xã Kỳ Thịnh và khu vực hồ điều hòa xã Kỳ Long; khu vực
phía nam đường tránh quốc lộ
1)
cần đảm bảo về hạ tầng xã hội, kỹ thuật, trong đó lưu ý việc tiêu thoát nước và môi trường sống của dân cư trong
khu vực.

Bổ sung ý kiến của cộng đồng dân cư về nội dung của đồ án trong khu vực
điều chỉnh quy hoạch và khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về nội dung đồ án điều chỉnh
cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng để UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện theo
quy định./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Văn phòng Chính phủ;
Lưu VT, QHKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Đình Toàn

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *