Tải Công văn 1184/BXD-KTXD năm 2015 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu số 10.3D – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1184/BXD-KTXD năm 2015 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu số 10.3D – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1184/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1184/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1184/BXD-KTXD năm 2015 về chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu số 10.3D – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1184/BXD-KTXD
V/v chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói
thầu số 10.3D – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

Hà Nội, ngày
01 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng
Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4385/VEC-TĐ
ngày 01/12/2014 của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về
việc cho ý kiến áp dụng chỉ số giá nhân công xây dựng cho gói thầu 10.3D – Dự
án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình trên cơ sở thông báo chỉ
số giá nhân công xây dựng do Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng cung cấp. Sau
khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá
nhân công xây dựng:

– Việc xác định chỉ số giá nhân công xây dựng
cho gói thầu số 10.3D – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
do Viện Kinh tế xây dựng thông báo tại văn bản số 1635/VKT/GXD ngày 16/10/2014
có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu
tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các
chỉ số giá nhân công xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số
02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng;

– Các chỉ số giá nhân công xây dựng tính toán
phù hợp với sự biến động giá nhân công trên thị trường xây dựng tại khu vực của
gói thầu.

2. Các chỉ số giá nhân công xây dựng nêu tại phụ
lục kèm theo công văn này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần
nội tệ) của gói thầu số 10.3D – Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ –
Ninh Bình.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc
Việt Nam căn cứ ý kiến trên để quyết định việc áp dụng chỉ số giá nhân công xây
dựng cho phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của gói
thầu, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Viện Kinh tế xây dựng;
– Lưu: VT, KTXD (Lan6).

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo công
văn số 1184/BXD-KTXD ngày 01 tháng 6 năm 2015 của Bộ Xây dựng)

CHỈ SỐ GIÁ NHÂN
CÔNG XÂY DỰNG GÓI THẦU SỐ 10.3D – CÁC TRẠM THU PHÍ CÒN LẠI NGOÀI KHU VỰC HÀ NỘI
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC CẦU GIẼ – NINH BÌNH

Thời điểm
gốc: tháng 9/2010 = 100%

Đơn vị tính: %

Thời điểm tính
chỉ số giá nhân công

Vùng/Khu vực
tính toán

Năm

Tháng

Huyện Thanh
Liêm (tỉnh Hà Nam)

Huyện Duy Tiên
(tỉnh Hà Nam)

Huyện Ý Yên
(tỉnh Nam Định)

2011

Tháng 6

113,70

 

 

Tháng 7

113,70

143,84

 

Tháng 8

113,70

143,84

 

Tháng 9

113,70

143,84

 

Tháng 10

191,78

212,33

 

Tháng 11

191,78

212,33

 

Tháng 12

191,78

 

191,78

2012

Tháng 01

191,78

 

 

Tháng 02

191,78

212,33

 

Tháng 3

191,78

 

191,78

Tháng 4

191,78

 

191,78

Tháng 5

191,78

 

191,78

Tháng 6

191,78

 

191,78

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *