Tải Công văn 1183/BXD-KTXD năm 2015 xác định chi phí thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1183/BXD-KTXD năm 2015 xác định chi phí thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1183/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1183/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1183/BXD-KTXD năm 2015 xác định chi phí thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1183/BXD-KTXD
V/v: Xác định chi phí thiết kế công trình
xây dựng.

Hà Nội, ngày
01 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công
ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Giao thông Điện Biên Phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
09/2014/DBPTECCO ngày 20/4/2015 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Giao thông
Điện Biên Phủ về việc xác định chi phí thiết kế công trình xây dựng. Sau khi
xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí thiết kế công trình xây dựng được hướng
dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công
bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình; xác
định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia
tăng trong dự toán công trình được duyệt phù hợp với phân loại, phân cấp công
trình theo quy định. Trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí
thiết kế được xác định riêng theo từng loại công trình và tính theo quy mô chi
phí xây dựng trong dự toán của từng công trình được duyệt. Do vậy đối với
trường hợp nêu tại văn bản số 09/2014/DBPTECCO, thì tính toán chi phí thiết kế
cho từng loại công trình như đơn vị tư vấn là phù hợp. Việc thanh toán, quyết
toán hợp đồng tư vấn thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Giao thông Điện
Biên Phủ căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan5).

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *