Tải Công văn 1176/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1176/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1176/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 01/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1176/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1176/BXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1176/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây
dựng công trình

Hà Nội, ngày
01 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công
ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 351/VCC ngày
07/5/2015 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam đề
nghị hướng dẫn xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý
kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày
14/8/2007 của Bộ Xây dựng, Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng, thì chi phí thiết kế xây dựng công trình xác định bằng tỷ
lệ phần trăm của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán
công trình được duyệt. Việc xác định định mức tỷ lệ căn cứ theo loại công
trình, cấp công trình và quy mô chi phí xây dựng trong dự toán của từng công
trình được duyệt. Như vậy, cách xác định chi phí thiết kế xây dựng công trình
nêu tại văn bản số 351/VCC là phù hợp

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và
Đô thị Việt Nam căn cứ ý kiến trên thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *