Tải Công văn 117/BXD-QLN năm 2017 về chuyển nhượng một phần dự án Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu dân cư Nguyên Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 117/BXD-QLN năm 2017 về chuyển nhượng một phần dự án Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu dân cư Nguyên Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 117/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 28/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 117/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 117/BXD-QLN năm 2017 về chuyển nhượng một phần dự án Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu dân cư Nguyên Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 117/BXD-QLN
V/v: chuyển nhượng một phần dự án Hạ tầng kỹ
thuật thuộc dự án Khu dân cư Nguyên Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày
28 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:
Công ty cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản của Công ty cổ phần
Bất động sản Nguyên Sơn ngày 10/4/2017, đề nghị hướng dẫn về việc chuyển nhượng
một phần dự án Hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Khu dân cư Nguyên Sơn, xã Bình
Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh do Công ty cổ phần Bất động sản
Nguyên Sơn làm chủ đầu tư dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như
sau:

Việc chuyển nhượng một phần dự án giữa Công ty cổ
phần Bất động sản Nguyên Sơn và Công ty cổ phần NNH MIZUKI phải tuân thủ nguyên
tắc và điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản theo
quy định tại Điều 48 và Điều 49 Luật Kinh doanh bất động sản
2014 và trình tự, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động
sản quy định tại Điều 51 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Điều 12 của Nghị định 76/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Ngoài
ra, tại Điều 50 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đã quy
định Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền cho
phép chuyển nhượng dự án bất động sản đối với những dự án do Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh quyết định việc đầu tư.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng,
đề nghị Công ty cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn nghiên cứu, thực hiện theo quy
định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c);

– Sở XD TPHCM;
– Lưu: VT, Cục QLN (p.BĐS).

TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN


Nguyễn Trọng Ninh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *