Tải Công văn 1162/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1162/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1162/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1162/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1162/BXD-KTXD năm 2017 điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1162/BXD-KTXD
V/v Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí
trong tổng mức đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày
23 tháng 5 năm 2017

 

Kính gửi: Công
ty TNHH Trung Nam BT 1547

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 431/017/CV/TNBT1547
ngày 27/4/2017 của Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh
cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số
32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí
đầu tư xây dựng đã quy định: “Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục
chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu
tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết
định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình”
. Theo đó, Công
ty TNHH Trung Nam BT 1547 chịu trách nhiệm tổ chức điều chỉnh lại cơ cấu các khoản
mục chi phí trong tổng mức đầu tư, đảm bảo không vượt giá trị tổng mức đầu tư
đã được phê duyệt và báo cáo người quyết định đầu tư theo quy định.

Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 căn
cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *