Tải Công văn 1155/BXD-KTXD năm 2018 về giải thích nội dung cấp đất, dùng để xác định chi phí cho công tác đóng, ép cọc Định mức dự toán xây dựng công trình công – phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1155/BXD-KTXD năm 2018 về giải thích nội dung cấp đất, dùng để xác định chi phí cho công tác đóng, ép cọc Định mức dự toán xây dựng công trình công – phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1155/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 21/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1155/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1155/BXD-KTXD năm 2018 về giải thích nội dung cấp đất, dùng để xác định chi phí cho công tác đóng, ép cọc Định mức dự toán xây dựng công trình công – phần xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1155/BXD-KTXD
V/v giải thích nội dung cấp đất, dùng đ xác định chi phí cho công tác đóng, ép cọc Định mức dự toán xây dựng công trình công – phần xây dựng

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Như Duẩn

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4359/VPCP-ĐMDN ngày 11/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của ông Nguyễn Như Duẩn đề nghị giải thích nội dung cấp đất dùng để xác định chi phí cho công tác đóng cọc, ép cọc trong Định mức dự toán xây dựng công trình Phn Xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Bảng phân loại cấp đất và Chương 3 Công tác đóng cọc, ép cọc, nh cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi thì cấp đất dùng để xác định chi phí cho công tác đóng cọc là cấp đất dùng để xác định chi phí cho công tác ép cọc trong Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Ông Nguyễn Như Duẩn căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
Văn phòng Chính phủ;
– Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI);
– Lưu: VT, Vụ KTXD, D02.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *