Tải Công văn 1146/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình cao tầng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1146/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình cao tầng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1146/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 28/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1146/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1146/BXD-KTXD năm 2015 áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình cao tầng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1146/BXD-KTXD
V/v: Áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công
trình cao tầng.

Hà Nội, ngày
28 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Công
ty TNHH Tập đoàn Bitexco

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
16/15/CV-TC/BITEXCOHCM ngày 15/4/2015 của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco về việc
xác định suất vốn đầu tư xây dựng công trình phức hợp Văn phòng – Trung tâm
thương mại – Căn hộ – Khách sạn 6* tại Khu tứ giác Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí
Minh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình công bố kèm
Quyết định số 634/QĐ- BXD ngày 09/6/2014 của Bộ Xây dựng chưa bao gồm suất vốn
đầu tư cho các công trình hỗn hợp trên 40 tầng, công trình khách sạn 6*, công
trình có 6 tầng hầm, có kết cấu đặc biệt, đồng bộ và hiện đại.

Khi xác định Suất vốn đầu tư và tổng mức đầu tư
cho công trình nêu tại văn bản số 16/15/CV-TC/BITEXCOHCM, có thể vận dụng theo
Suất vốn đầu tư của các công trình tương tự đã và đang xây dựng trên địa bàn
thành phố Hồ Chí Minh (hoặc tại Việt Nam) hoặc vận dụng Suất vốn đầu tư xây
dựng công trình và Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013
được Bộ Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 634/QĐ-BXD ngày 09/6/2014. Tuy
nhiên khi vận dụng suất vốn đầu tư của các công trình tương tự, chủ đầu tư và
đơn vị tư vấn cần căn cứ vào tính chất, yêu cầu cụ thể của công trình (như tiêu
chuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, điều kiện mặt bằng xây dựng, tính chất nguồn
vốn, tiến độ thực hiện, thời điểm xây dựng…) để tính toán, bổ sung, quy đổi
suất vốn đầu tư cho phù hợp với điều kiện riêng của công trình cần xây dựng. Cụ
thể như sau:

1. Đối với phần diện tích sàn xây dựng của công
trình: có thể tham khảo suất vốn đầu tư của một số công trình hỗn hợp (văn
phòng làm việc, nhà ở, trung tâm thương mại…) tại văn bản số 1489/BXD-KTXD ngày
31/8/2012 của Bộ Xây dựng để tính toán, bổ sung, quy đổi cho phù hợp với điều
kiện cụ thể của công trình cần xây dựng.

2. Đối với phần hạ tầng ngoài nhà: có thể tham
khảo, vận dụng suất vốn đầu tư công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị được Bộ
Xây dựng công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BXD và phải tính toán, điều chỉnh cho
phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, điều kiện riêng của công trình; hoặc vận dụng
suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng ngoài nhà của một số công trình tương tự đã và
đang thực hiện trên địa bàn.

3. Đối với hệ thống đậu xe 2 tầng: có thể tham
khảo, vận dụng suất đầu tư xây dựng hệ thống đậu xe 2 tầng có tiêu chuẩn thiết
kế, điều kiện thi công tương tự để xác định.

Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco căn cứ ý kiến nêu
trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan6).

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *