Tải Công văn 114/BXD-HĐXD năm 2014 quy định thời gian thực hiện thẩm tra thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 114/BXD-HĐXD năm 2014 quy định thời gian thực hiện thẩm tra thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 114/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 20/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 114/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 114/BXD-HĐXD năm 2014 quy định thời gian thực hiện thẩm tra thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 114/BXD-HĐXD
V/v: quy định thời gian thực hiện thẩm tra
thiết kế.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Ban
Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số
1722/BQLKTNS-QLXD ngày 13/12/2013 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn đề nghị
Bộ Xây dựng hướng dẫn về thẩm quyền thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về
xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Điều 5 Thông tư
13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định thẩm quyền thẩm tra thiết kế xây dựng
công trình của các cơ quan chuyên môn về xây dựng. Theo đó, thẩm quyền thẩm tra
được quy định căn cứ theo cấp công trình, không phải theo nhóm của dự án. Trường
hợp, Ban quản lý được giao quyết định đầu tư một số dự án nhóm B, C thì thiết kế
kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đối với những công trình của các dự án
đó được quy định tại Điều 1 Thông tư 13/2013/TT-BXD sẽ thuộc
thẩm quyền thẩm tra của Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng Thanh Hoá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban
Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn nghiên cứu thực hiện theo quy định hiện hành./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở XD Thanh Hoá (để biết);
– Lưu: VT, Cục HĐXD (V.A.M – 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *