Tải Công văn 113/BXD-QLN năm 2017 về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 113/BXD-QLN năm 2017 về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 113/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trọng Ninh
Ngày ban hành: 27/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 113/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 113/BXD-QLN năm 2017 về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 113/BXD-QLN
V/v: cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động
sản

Hà Nội, ngày
27 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
556/SXD-KT&VLXD ngày 13/4/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre đề nghị hướng dẫn
về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho cá nhân người nước
ngoài đã có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực. Bộ
xây dựng trả lời như sau:

– Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư
11/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới
bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất
động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt
động của sàn giao dịch bất động sản (sau đây viết tắt là Thông tư
11/2015/TT-BXD)
quy định đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản
do nước ngoài cấp còn hiệu lực thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải
thi phần kiến thức chuyên môn.

– Tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư
11/2015/TT-BXD quy định ngôn ngữ thi là tiếng Việt, trường hợp thí sinh là
người nước ngoài thì được sử dụng phiên dịch tại buổi thi sát hạch.

– Theo quy định tại Khoản 1 Điều
3 và Khoản 2 Điều 15 của Thông tư 11/2015/TT-BXD thì Sở Xây dựng các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp chứng chỉ cho tất cả các thí
sinh đạt yêu cầu (kể cả các thí sinh là người nước ngoài).

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc cấp
chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản cho cá nhân là người nước ngoài. Đề
nghị Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Cục QLN (p.BĐS).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ & THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Trọng Ninh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *