Tải Công văn 1125/BXD-KTXD năm 2017 về cách tính các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1125/BXD-KTXD năm 2017 về cách tính các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1125/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 19/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1125/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1125/BXD-KTXD năm 2017 về cách tính các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1125/BXD-KTXD
V/v cách tính các khoản thuế tài
nguyên, phí bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng công trình


Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

Kính
gửi:
Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 641/SGTVT-QLKCHTGT
ngày 12/4/2017 của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang về cách tính các khoản
thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây
dựng có ý kiến như sau:

Khi lập dự toán xây dựng công
trình theo phương pháp khối lượng và giá xây dựng công trình hướng dẫn tại
Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và
quản lý chi phí đầu tư xây dựng, chi phí vật liệu để lập dự toán xây dựng xác định
theo giá công bố vật liệu của Liên Sở Xây dựng – Sở Tài chính đã bao gồm các loại
thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.

Trường hợp phải tự khai thác vật liệu phục vụ
thi công xây dựng công trình thì các khoản thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường
tính trong chi phí khác của tổng mức đầu tư xây dựng công trình, không tính
trong chi phí vật liệu.

Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang căn cứ ý kiến
nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *