Tải Công văn 1124/BXD-KTXD năm 2017 định mức dự toán công tác xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1124/BXD-KTXD năm 2017 định mức dự toán công tác xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1124/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 19/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1124/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1124/BXD-KTXD năm 2017 định mức dự toán công tác xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1124/BXD-KTXD
V/v định mức dự toán một số công tác
xây dựng


Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 737/SXD-KT
ngày 29/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về định mức dự toán một số công
tác xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với công tác khảo sát thí nghiệm
nén tĩnh, định mức cấp phối vật liệu bê tông M200 các hao phí định mức chưa phù
hợp, vì vậy đối với các định mức này, Sở Xây dựng tỉnh An Giang hướng dẫn các
chủ đầu tư áp dụng theo Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng
và Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng. Để có cơ sở xem
xét thỏa thuận định mức, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang căn cứ phương pháp
xây dựng định mức hướng dẫn tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng để tổ chức xây dựng
định mức theo quy định.

Riêng định mức cấp phối vật liệu vữa xây tô M75
sử dụng cát vàng Tân Châu, Sở Xây dựng tỉnh An Giang hướng dẫn các chủ đầu tư
trên địa bàn nghiên cứu áp dụng như đề xuất tại văn bản số 737/SXD-KT; đồng thời
tổ chức theo dõi hao phí và báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét ban hành áp dụng
chung.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang căn cứ ý kiến nêu trên
để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, KTXD (S)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *