Tải Công văn 1123/BXD-HĐXD năm 2015 trả lời việc áp dụng mức thu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1123/BXD-HĐXD năm 2015 trả lời việc áp dụng mức thu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1123/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1123/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1123/BXD-HĐXD năm 2015 trả lời việc áp dụng mức thu phí thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1123 /BXD-HĐXD
V/v trả lời về việc áp dụng mức thu phí thẩm
định thiết kế và dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày
27 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng tỉnh Vĩnh Long

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 169/SXD-QLXD
ngày 11/02/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long về việc áp dụng mức thu phí thẩm
định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Sau khi nghiên
cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính là cơ quan có thẩm quyền quy định
mức thu phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Do đó, trong thời
gian chờ văn bản hướng dẫn mức thu phí thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng
công trình, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long có văn bản hỏi Bộ Tài chính để
có hướng dẫn cụ thể cho việc này.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở
Xây dựng tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ KTXD;
– Lưu: VT, KHCN, HĐXD(NTL-04).

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *