Tải Công văn 1122/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn về chủ đầu tư theo Luật Xây dựng 2014 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 1122/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn về chủ đầu tư theo Luật Xây dựng 2014 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 1122/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 1122/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 1122/BXD-HĐXD năm 2015 hướng dẫn về chủ đầu tư theo Luật Xây dựng 2014 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——–

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1122/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về chủ đầu tư theo Luật Xây dựng
số 50/2014/QH13.

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh
Tây Ninh

Bộ Xây dựng đã nhận
được văn bản số 726/SLĐTBXH-TCKT ngày 15/04/2015 của Qúy Sở đề nghị hướng dẫn,
làm rõ quy định về Chủ đầu tư theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đối với các hạng
mục sửa chữa mộ, bia, nhà bia liệt sỹ, đài tưởng niệm của tỉnh Tây Ninh được đầu
tư xây dựng bằng nguồn vốn của ngân sách trung ương. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng
có ý kiến như sau:

Luật Xây dựng số
50/2014/QH13 tại Khoản 9 Điều 3 quy định: chủ đầu tư xây
dựng là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp
quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng
, theo đó đối với
các dự án, công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước
ngoài ngân sách thì chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức được người quyết định đầu tư
giao quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng.

Đối với các hạng mục
xây dựng đã được cấp có thẩm quyền giao dự toán kinh phí thực hiện cho Sở Lao động
Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) tỉnh quản lý thì Sở LĐTBXH chủ đầu tư xây dựng
các hạng mục công trình này.

Trường hợp các hạng
mục công trình thuộc phạm vi quản lý của Qúy Sở được xây dựng trên địa bàn của
nhiều huyện trong tỉnh thì chủ đầu tư có thể ký kết hợp đồng với Ban quản lý dự
án chuyên ngành của tỉnh để quản lý thực hiện đầu tư xây dựng các hạng mục công
trình kể trên phù hợp với kế hoạch bố trí, phân bổ ngân sách cho các đơn vị, đầu
mối trực thuộc.

Căn cứ ý kiến hướng
dẫn nêu trên, đề nghị Sở LĐTBXH tỉnh Tây Ninh xem xét vận dụng và tổ chức thực
hiện để bảo đảm đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HĐXD (BĐD).

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *