Tải Công văn 112/BTNMT-TNN về vận hành điều tiết nước hồ Bình Điền đầu mùa cạn năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 112/BTNMT-TNN về vận hành điều tiết nước hồ Bình Điền đầu mùa cạn năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 112/BTNMT-TNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Công Thành
Ngày ban hành: 08/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 112/BTNMT-TNN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 112/BTNMT-TNN về vận hành điều tiết nước hồ Bình Điền đầu mùa cạn năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 112/BTNMT-TNN
V/v vận hành điều tiết nước hồ Bình Điền đầu mùa cạn năm 2020

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty c phn thủy điện Bình Đin

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 341/2019/BC/BĐ-KTKT ngày 28 tháng 12 năm 2019 về việc phương án vận hành hồ chứa thủy điện Bình Điền đầu mùa cạn 2020. Sau khi nghiên cứu phương án vận hành hồ chứa thủy điện Bình Điền của Công ty, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương (Quyết định số 1606/QĐ-TTg ngày 13/11/2019), diễn biến nguồn nước trên lưu vực và số liệu vận hành hồ Bình Điền, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng: Hiện nay mực nước hồ Bình Điền chỉ đạt 68,8m, thấp hơn mực nước yêu cầu tối thiểu theo quy định tại Phụ lục III của Quy trình là 9,6m (thiếu hụt khoảng 117 triệu m3). Cùng với đó, theo nhận định xu thế khí tượng thủy văn thì khả năng từ này đến tháng 6 năm 2020, lượng mưa cũng như lượng dòng chảy trên các sông thuộc lưu vực Hương vẫn sẽ ở mức thấp.

Vì vậy, để bảo đảm cân đối đủ nguồn nước cấp cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt cho người dân ở hạ du trong thời gian còn lại của mùa cạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Công ty trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10/02/2020, vận hành điều tiết giảm lưu lượng xả của hồ Bình Điền, cụ thể:

Vận hành điều tiết giảm lưu lượng xả, bảo đảm tổng lưu lượng xả trung bình ngày tương đương 8m3/s (sai số cho phép +/- 10%) để đưa dần mực nước hồ đạt giá trị quy định tại Phụ lục III của Quy trình. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn, mực nước hồ, dòng chảy đến hồ Bình Điền, yêu cầu sử dụng nước ở dưới hạ du và phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều tiết, xả nước cho phù hợp, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả.

Trong quá trình vận hành nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời hướng dẫn, xử lý./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Các Bộ: CT, NN&PTNT (để b/cáo);
– UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (để b/cáo);
– Cục Điều tiết điện lực; Tập đoạn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (để phối hợp);
– Các Sở: TNMT, NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế;
– Cổng TTĐT Bộ TN&MT;
– Lưu VT, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Công Thành

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *